Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter Program

Megbzás, vagy kiírás típusa: 
Dél-alföldi Operatív Program
Kiírás kódja: 
DAOP-1.2.1-2008-0032
Projekt vezető: 
InnoGeo Kft.
A projekt indulásának éve: 
2008

A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter tevékenységi területe a geotermikus energia-felhasználáshoz kapcsolódó, azt megalapozó beruházás-támogató, projektfejlesztő, innovációs K+F tevékenység. A klaszter e feladatok gerincét a geotermikus energiatermelő rendszerek kialakítását illetve az így előállított energia komplex felhasználását célzó beruházások műszaki és gazdasági tervezésében mint szolgáltatáscsomagban határozza meg. A projekt ennek megfelelően a közös piaci megjelenést és a jó együttműködést biztosító menedzsmentfeladatok ellátását, illetve szakmai jellegű,a szolgáltatások közös fejlesztésére és nyújtására irányuló tevékenységeket tartalmaz. A klasztertevékenységek közvetlen outputjai előzetes hidrogeológiai helyzetértékeléssel és hőmennyiség kalkulációval, illetve részletes hévízföldtani szakvéleménnyel, hőpiac-feltáró vizsgálattal, környezeti és gazdaságossági fenntarthatósági elemzéssel és finanszírozási ajánlattal rendelkezi geotermikus energiatermelői-rendszer projektek lesznek, melyek összértéke ~ 8 MRD Ft lesz.

Partnerek neve: 

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem a szegedi József Attila Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola összevonásával alakult meg 2000. január 1-jén. Az egyetem szenátusának 2007. júliusi döntése alapján jogelődje az 1581. május 12-én Báthory István által alapított kolozsvári jezsuita kollégium.

GeoCentric Bt.

A GeoCentric Bt. működését 2005. április 01-én kezdte meg. Fiatal, dinamikus csapatot alkotunk, melynek tagjai a földtudományi doktori (Ph.D.) képzésben vesz részt a Szegedi Tudományegyetemen. Kutatási területe a talajásványtan, a geokémia, a kőzettan, a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízföldtan szakterületeit érintik. Ezt a tudást jól kamatoztatja a gazdasági életben is, így többek között környezet- és természetvédelmi munkák, hidrogeológiai szakvélemények készítésével is foglalkozik. Ezen kívül a cég rendelkezik vízkutak fúrásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalattal és az ehhez alkalmas fúróberendezéssel, mellyel mintegy 300 méteres mélységig lehet kútfúrást végezni.

Magyar Termálenergia Társaság

A Magyar Termálenergia Társaság a termálvíz illetve termálenergia jövőbemutató, ésszerű hasznosításában elkötelezett városok, gazdasági társaságok és szakemberek által alapított szakmai szövetség. Tagjai között megtalálhatók tudományos kutatók, termál projekteket építő és üzemeltető cégek éppúgy, mint a projektekben érdekelt önkormányzatok.

A Magyar Termálenergia Társaság célja - tagjai érdekképviseletén túl - a ténylegesen megvalósult és gazdaságosan üzemelő projektek tényleges kivitelezési és működési tapasztalatain alapuló ismeretanyaggal segíteni a törvényalkotás, a hatóság és az újabb potenciális hasznosítók munkáját a geotermia - mint az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrás - racionális felhasználásának kiszélesítésére.

Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány

Célja a "Geotermikus Koordinációs és Innovációs Intézetek" működtetése, különös tekintettel a Délalföldi Régióra a hazai geotermikus energia fenntartható hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata és támogatása; a különböző geotermikával és hévízzel foglalkozó kutatási ágak (feltárás, termelés, hasznosítás) összefogása, technológia fejlesztések koordinálása; projektek szakmai-tudományos menedzselése; a geotermikus energiát hasznosító ágazatok (energiatermelés, balneológia, mezőgazdaság, építőipar, stb.) számára szaktanácsadási tevékenység végzése, gazdaságélénkítés, vállalkozásfejlesztés előmozdítása; az Európai Unió háttérintézményeivel, hasonló nemzetközi kutató intézetekkel történő kapcsolattartás, pályázatfigyelés, pályázatok koordinálása, pályázatgenerálás; a geotermikával kapcsolatos oktatási tevékenység végzése, ilyen jellegű tevékenységek összefogása, ismeretterjesztés; a közvélemény, befektetők és döntéshozók környezettudatának fejlesztése, megalapozott tájékoztatása; a geotermikával foglalkozó cégek, szakértők és geotermális információk adatbázisának építése és folyamatos aktualizálása.

Móra-invest Kft.

A MÓRA-INVEST Beruházó, Fejlesztő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarországon, a Csongrád megyei Cégbíróság által bejegyzett vállalkozás, működési területe Mórahalomhoz kapcsolódik.

Innov Hungaricum Kft.

A HBF Hungaricum Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. azzal a céllal jött létre, és kezdte meg működését, hogy a gazdaság-, terület- és vidékfejlesztés egyik szereplőjeként segítse a magyar települések, vállalkozók és non-profit szervezetek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, valamint a mindenkori magyar kormányt abban, hogy ezen fejlesztési elképzelések megvalósításához a legmegfelelőbb körülményeket és feltételeket biztosítsa. A korlátolt felelősségű társaságot magyar magánszemélyek hozták létre 2004. január 12-én. A három tulajdonos több éves területfejlesztési tapasztalattal és számos referenciával rendelkezik, a menedzsmentben, valamint a szakmai feladatokban napi szinten részt vesznek. A társaság megalakulása óta dinamikusan bővül, a tulajdonosokon kívül jelenleg 14 főt alkalmaz állandó jelleggel, továbbá mintegy 120 fős tanácsadói, alvállalkozói körrel rendelkezik.

Project Assistance Bt.

A Project Assistance céget magánszemélyek alapították 2004-ben. Az önkormányzatok, civil szervezetek, kormányzati szervek, költségvetési intézmények és vállalkozások számára projekt-tervezéshez, -generáláshoz és -lebonyolításhoz nyújtott üzletviteli, pályázati, irányítási tanácsadás, kontrolling, projektmonitoring és tervező szakértő munka az évek során számos területre kiterjedt, így jelenleg különösen is az ESZA és ERFA támogatású fejlesztési, beruházási, környezetvédelmi, megújuló energiaforrások kihasználását célzó projektek állnak a cég tanácsadó tevékenységének fókuszában.

Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter

A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter tevékenységi területe a geotermikus energia-felhasználáshoz kapcsolódó, azt megalapozó beruházás-támogató, projektfejlesztő, innovációs K+F tevékenység. A klaszter e feladatok gerincét a geotermikus energiatermelő rendszerek kialakítását illetve az így előállított energia komplex felhasználását célzó beruházások műszaki és gazdasági tervezésében mint szolgáltatáscsomagban határozza meg.

Lépjen be a Geotermikus Klaszterbe

Csatlakozzon Ön is a Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter partnerhálózatához és vagyen rész termálenergetikai projektjeinkben szakértőként, kivitelezőkét, vagy kutatóként.

Érdekel

Ha nem óvjuk meg vízbázisainkat, a termálenergetikai lehetőségeinket is tönkretesszük.

Dr. Kóbor Balázs
InnoGeo Kft.