Partnereink

Név Logó Ismertető

AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.

Az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. 1989. szeptember 15-én alakult. Tevékenysége a hideg- és termálvizek feltárását és igen sokrétű hasznosítását öleli fel. Az adott szakterületen minden munkavállalója több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A kiemelt munkahelyi vezetői nagy tapasztalattal bírnak a kivitelezés-irányítás terén.

Árpád Agrár Zrt.

A nagy múltú szentesi Árpád Agrár Zrt. nem csak hazánkban, hanem Európa más tájain is ismertté vált az elmúlt több mint fél évszázad alatt. Még, ha a vállalat neve nem is mindenki számára ismert, termékeit egészen biztosan fogyasztotta már; legyen szó paprikáról, paradicsomról, uborkáról, igazi finom magyar kenyérről vagy friss házi tejről. Az Árpád Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Csikai Miklós mindig úgy fogalmaz: „A nemzeti és a helyi adottságainkra épülő gazdaságfejlesztés az egyetlen út, amely megtarthat és előre vihet.”

Cserkeszőlő Község Önkormányzata

Cserkeszőlő Község Önkormányzata

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád-megye 60 településén élő több mint 400 ezer ember Önkormányzati hivatala.

Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter

A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter tevékenységi területe a geotermikus energia-felhasználáshoz kapcsolódó, azt megalapozó beruházás-támogató, projektfejlesztő, innovációs K+F tevékenység. A klaszter e feladatok gerincét a geotermikus energiatermelő rendszerek kialakítását illetve az így előállított energia komplex felhasználását célzó beruházások műszaki és gazdasági tervezésében mint szolgáltatáscsomagban határozza meg.

Gáma-Geo Kft.

A GÁMA-GEO Kft. a hidrogeológia (vízföldtan), a geotermia, a numerikus modellezés (szimuláció) és a talajmechanika területein kínál magas szintű mérnöki szolgáltatásokat!
Vízszintregisztrálás, transzportmodellezés, hidrodinamikai modellezés, hidrogeológiai védőidom meghatározás, hidrogeológiai, vízföldtani kutatás...

GeoCentric Bt.

A GeoCentric Bt. működését 2005. április 01-én kezdte meg. Fiatal, dinamikus csapatot alkotunk, melynek tagjai a földtudományi doktori (Ph.D.) képzésben vesz részt a Szegedi Tudományegyetemen. Kutatási területe a talajásványtan, a geokémia, a kőzettan, a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízföldtan szakterületeit érintik. Ezt a tudást jól kamatoztatja a gazdasági életben is, így többek között környezet- és természetvédelmi munkák, hidrogeológiai szakvélemények készítésével is foglalkozik. Ezen kívül a cég rendelkezik vízkutak fúrásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalattal és az ehhez alkalmas fúróberendezéssel, mellyel mintegy 300 méteres mélységig lehet kútfúrást végezni.

Geomátrix Kft.

A Geomátrix Kft. széleskörű műszaki, műszaki földtani tevékenységeivel már több nagyberuházásba, többek között a szegedi termálkörök projektjébe is sikeresen bekapcsolódott.

Geonardo Environmental Technologies Ltd.

Geonardo Ltd. is an environmental technologies firm based in Budapest, Hungary. A small-medium enterprise (SME) we carry out a wide range of activities across several fields related to natural resource management. Our expertise spans across a multitude of topics, including: the Environment, Sustainable Development, Mineral Resources, Renewable Energy, Transportation, Waste and Water.

Company and staff experience expands over almost every aspect of natural resources management, with special emphasis on the sustainable management of our mineral resources (metallic and industrial minerals). In particular, Geonardo provides technical consulting services specialised in renewable energy sources (RES) applications: studies, supervision of construction works, training and promotion. For years we have been carrying out technical feasibility studies and integrated environment assessments. Our staff has expert knowledge in satellite imagery processing and the development of state-of-the-art Geographical Information Systems (GIS) applications.

Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány

Célja a "Geotermikus Koordinációs és Innovációs Intézetek" működtetése, különös tekintettel a Délalföldi Régióra a hazai geotermikus energia fenntartható hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata és támogatása; a különböző geotermikával és hévízzel foglalkozó kutatási ágak (feltárás, termelés, hasznosítás) összefogása, technológia fejlesztések koordinálása; projektek szakmai-tudományos menedzselése; a geotermikus energiát hasznosító ágazatok (energiatermelés, balneológia, mezőgazdaság, építőipar, stb.) számára szaktanácsadási tevékenység végzése, gazdaságélénkítés, vállalkozásfejlesztés előmozdítása; az Európai Unió háttérintézményeivel, hasonló nemzetközi kutató intézetekkel történő kapcsolattartás, pályázatfigyelés, pályázatok koordinálása, pályázatgenerálás; a geotermikával kapcsolatos oktatási tevékenység végzése, ilyen jellegű tevékenységek összefogása, ismeretterjesztés; a közvélemény, befektetők és döntéshozók környezettudatának fejlesztése, megalapozott tájékoztatása; a geotermikával foglalkozó cégek, szakértők és geotermális információk adatbázisának építése és folyamatos aktualizálása.

Geothink Tudományos Egyesület

A Geothink Tudományos Egyesület szervezeti és közösségi szinten 2005-től azon dolgozik, hogy a földtudományokat „kimenekítse” abból az elszigetelődésből, ami a tudóst és a hétköznapi embert, valamint a Földet és annak lakóit „beláthatatlan távolságra repítette egymástól”.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Hőkomfort Kft.

A HŐKOMFORT Épületgépész, Tervező, Kivitelező Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarországon, a Csongrád megyei Cégbíróság által bejegyzett vállalkozás.

Homokkert Kistérségi Integrációs Közhasznú Társaság

Napjainkban a természetes élőhelyek egyre veszélyeztetettebbek az emberi tájátalakító hatások és a klímaváltozás negatív következményei miatt. A legveszélyeztetettebb területek közé tartoznak a vizes élőhelyek, amelyek esetében már kismértékű antropogén hatás is jelentős és gyors változásokhoz vezethet. Homokkert Kistérségi Integrációs Közhasznú Társaság a mórahalmi kistérséghez kapcsolódó területek fenntartható hasznosítását tűzte ki célul.

InnoGeo Kft.

A geotermikus energiafelhasználás kutatási, fejlesztési, ipari és régiós felhasználói annak érdekében hozták létre a non-profit céget, hogy közösen részt vegyenek olyan geotermikus technológia-fejlesztő és környezetvédelmi hálózat és központ létrehozásában, valamint effektív hálózatmenedzsment felállításában, amely képes a termálenergetikával kapcsolatos régiós fejlesztések koordinálására, a gyakran ellentétes gazdasági, technológiai és környezeti szempontok közötti egyensúly kialakítására, a kutatóhelyek és a felhasználók közötti innovációs fejlesztések, igények kétirányú közvetítésére, a geotermikus energiát hasznosító ágazatok, cégek, önkormányzatok számára szaktanácsadási tevékenység végzésére, geotermikus hő- és vízkivétel régiós kitermelési és környezeti monitoringjának elvégzésére.

Innoratio Kutatóműhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület

Az Innoratio Kutatóműhely Csongrád Megyei Gazdaság - és Társadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület 2006 júniusában alakult meg Szegeden, jogi személyiségű, közhasznú szervezetként, regionális működési területtel. Az egyesület célja a térség, a Dél-Alföldi Régió innovációs és gazdasági versenyképességének növelése, társadalmi és kulturális fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges szakértői multiplikátor szerepkör kialakítása és érvényesítése. Célja továbbá a szakmai, szervezeti összefogáson és partnerségen alapuló innovatív kezdeményezések, programok elősegítése és megvalósítása a területi különbségek mérséklése, az esélyegyenlőség, környezetvédelem és a fenntartható fejlődés horizontális elveinek érvényesítése mellett. A Kutatóműhely feladatrendszere kiterjed a helyi- térségi-regionális szintű tervezés, a stratégiaalkotás, a tervezési szintek (kistérség/megye/régió) közti kapcsolat erősítése érdekében a szakértői kapacitások összefogásával megvalósuló kutatások végrehajtására, szakmai állásfoglalások és javaslatok kidolgozására, valamint a települési, kistérségi, megyei és regionális szervezetek, intézmények pályázati kapacitásának növelésére, a forrásadaptációs képességeik fejlesztésére is.

Innov Hungaricum Kft.

A HBF Hungaricum Gazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. azzal a céllal jött létre, és kezdte meg működését, hogy a gazdaság-, terület- és vidékfejlesztés egyik szereplőjeként segítse a magyar települések, vállalkozók és non-profit szervezetek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, valamint a mindenkori magyar kormányt abban, hogy ezen fejlesztési elképzelések megvalósításához a legmegfelelőbb körülményeket és feltételeket biztosítsa. A korlátolt felelősségű társaságot magyar magánszemélyek hozták létre 2004. január 12-én. A három tulajdonos több éves területfejlesztési tapasztalattal és számos referenciával rendelkezik, a menedzsmentben, valamint a szakmai feladatokban napi szinten részt vesznek. A társaság megalakulása óta dinamikusan bővül, a tulajdonosokon kívül jelenleg 14 főt alkalmaz állandó jelleggel, továbbá mintegy 120 fős tanácsadói, alvállalkozói körrel rendelkezik.

Magyar Termálenergia Társaság

A Magyar Termálenergia Társaság a termálvíz illetve termálenergia jövőbemutató, ésszerű hasznosításában elkötelezett városok, gazdasági társaságok és szakemberek által alapított szakmai szövetség. Tagjai között megtalálhatók tudományos kutatók, termál projekteket építő és üzemeltető cégek éppúgy, mint a projektekben érdekelt önkormányzatok.

A Magyar Termálenergia Társaság célja - tagjai érdekképviseletén túl - a ténylegesen megvalósult és gazdaságosan üzemelő projektek tényleges kivitelezési és működési tapasztalatain alapuló ismeretanyaggal segíteni a törvényalkotás, a hatóság és az újabb potenciális hasznosítók munkáját a geotermia - mint az egyik legkörnyezetkímélőbb energiaforrás - racionális felhasználásának kiszélesítésére.

Magyarhoni Földtani Társulat

Az 1848-ban Videfalván megalakult MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT alapvető feladata a földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása, a gyakorlati és tudományos eredmények bemutatása, terjesztése, publikálása, a szakemberek tudományos és gyakorlati továbbképzésének segítése, a földtani kutatásokhoz és a bányászathoz kapcsolódó kulturális örökség ápolása, megőrzésének elősegítése, a földtani tudományt művelők szakmai és közösségi érdekképviselete, a tagok kezdeményezésének, javaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a rendelkezésre álló csatornákon a döntéshozó szervekhez.

A Társulat tevékenysége Tudományos tevékenység, kutatás; Társulatunk szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat, vándorgyűléseket rendez, kongresszusokat tart, területi szervezeteket, szakosztályokat és munkabizottságokat hoz létre, és működésüket elősegíti. Szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legújabb eredményeiről, elősegíti mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását. Javaslatokat tesz illetékes szerveknek a szakmával kapcsolatos időszerű és fontos feladatok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben. Tanulmányokat, szakvéleményeket készít, megszervezi a szakmai - ágazati problémák széleskörű megvitatását. Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol.
Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Társulatunk részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a szakterületét érintő oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési kérdésekkel, előmozdítja ezek fejlesztését. A Közoktatáspolitikai Tanácsban mandátummal rendelkezik. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak felhasználására. Természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális, a kulturális örökség megóvására irányuló, valamint műemlékvédelmi tevékenységünk; Társulatunk folyóiratokat és egyéb kiadványokat jelentet meg és terjeszt; Javaslataival és véleményével segíti a működési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közreműködik a szakmai propaganda és ismeretterjesztő munkában, és maga is végez kiadói tevékenységet. A földtani természeti értékek (pl. földtani alapszelvények, vízbázis) védelme, valamint természetes és épített környezet védelme érdekében szakvéleményt készít, tudományos tanácskozásokat szervez, illetve más alkalmas formában cselekszik.

Makó Város Önkormányzata

Makó Város Önkormányzata

Móra-invest Kft.

A MÓRA-INVEST Beruházó, Fejlesztő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarországon, a Csongrád megyei Cégbíróság által bejegyzett vállalkozás, működési területe Mórahalomhoz kapcsolódik.

Mórahalom Város Önkormányzata

Mórahalom Város Önkormányzata.

Mórakert Zöldség Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet

A Mórakert Szövetkezet dán és német mintára 1995-ben jött létre 52 alapító taggal, mint Mórakert Beszerző, Érékesítő és Szolgáltató Szövetkezet, majd az országban elsőként 2002-ben megkapta az elismert zöldség-gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet minősítést.

A Szövetkezet alapvető célja, hogy segítse a termelők tevékenységét, miközben nem vállalja át a termelés felelősségét, ugyanakkor az értékteremtő folyamat minden fázisában tanácsadást nyújt, erőforrásokat koncentrál, a rendszerben képződött termékeket értékesíti. A Szövetkezet üzleti koncepciójának legfontosabb eleme, hogy a tagjai felé non-profit módon tevékenykedik, azaz szinte kizárólag költségei megtérülésére törekszik.

A Szövetkezet legfontosabb célkitűzései, elősegíteni a termelés minőségi és mennyiségi megtervezését és a piaci igényekhez való igazítását; műszaki feltételeket teremteni a tagok részére az áruosztályozás, válogatás, csomagolás, tárolás és az értékesítés közös elvégzéséhez; elősegíteni az egységes, jó minőségű termékek koncentrált piacra juttatását; kialakítani a megfelelő termelési gyakorlatot, annak érdekében, hogy megóvjuk a környezetet; minőségbiztosítási rendszert és szaktanácsadói hálózatot működtetni termelőink szolgálatára.

A Szövetkezet tagsága mára már több mint 727 főt számlál, a forgalmazott árumennyiség meghaladta a 48.000 tonnát, az értékesítés nettó árbevétele 2004-re 4,3 milliárd Ft fölé emelkedett, a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszám 2004. évben 88 főre nőtt.

A dinamikus fejlődésben kiemelkedő szerepe volt az áruházláncok magyarországi megjelenésének, hiszen az általuk diktált minőségi és mennyiségi elvárások, az érvényesített áruazonosítási és üzleti megoldások kikényszeríttették a Mórakert Szövetkezet tagjainak termelési koordinációját, az általános termelésszervezési-integrátori funkciójának erősítését, az adminisztrációs és az agrárlogisztikai rendszer folyamatos fejlesztését.

A Mórakert Szövetkezet tevékenységi köre, közös input anyagok beszerzése a hajtatott és szántóföldi zöldség- és gyümölcstermesztéshez; termelési szaktanácsadás és koordinálás; a megtermelt javak hozzáadott értékkel történő növelése, csomagolás; környezetkímélő technológiák alkalmazása; a tagok termékeinek közös értékesítése; hűtőházi tevékenység, tárolás; gépszolgáltatás; minőségbiztosítás.

Ezen feladatok elvégzését segíti a 3.600 m2 beépített alapterületű, modern, széles körű logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Agrárlogisztikai Centrum, amely 1200 tonna hűtő kapacitással, modern csomagológépekkel és a logisztikai feladatok ellátásához szükséges eszközökkel rendelkezik. Az Agrárlogisztikai Centrum bővítéseként a Szövetkezet 2004. évben átadta a 6000 m2-es Homokhát Térségi Zöldség Tárházat.

A Mórakert Szövetkezet termékportfoliója rendkívül tág, fő termékcsoportjai a paprika, paradicsom és a burgonya, de emellett foglalkozik még előnövényekkel (hónapos retek, fejessaláta, karalábé), gyökérzöldségekkel (sárgarépa, petrezselyem, zeller), káposztafélékkel, gyümölcsfélékkel (elsősorban őszibarack, csemegeszőlő) és egyéb zöldségnövényekkel. A termékek 15-20%-a exportra kerül, míg belföldön számos nagykereskedelmi hálózat, áruházlánc és kisebb kereskedelmi egység beszállítója a Mórakert Szövetkezet.

Project Admin Kft.

"A Project Admin Kft" projektfejlesztési, projekt menedzselési, beruházás előkészítési és lebonyolítási feladatokkal alapította a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének 2 kutatója. A cég megújuló energetikai projektek előkészítésében és lebonyolításában kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik, nevéhez fűződik egyebek mellett a makói és a csongrádi termálenergetikai távfűtőrendszer projektek menedzselése, a szegedi, és a hajdúnánási geotermikus távfűtő projektek megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítése, és közreműködés az újszegedi és a szeged-belvárosi geotermikus kaszkádrendszer projektek tenderszintű és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésében.

Project Assistance Bt.

A Project Assistance céget magánszemélyek alapították 2004-ben. Az önkormányzatok, civil szervezetek, kormányzati szervek, költségvetési intézmények és vállalkozások számára projekt-tervezéshez, -generáláshoz és -lebonyolításhoz nyújtott üzletviteli, pályázati, irányítási tanácsadás, kontrolling, projektmonitoring és tervező szakértő munka az évek során számos területre kiterjedt, így jelenleg különösen is az ESZA és ERFA támogatású fejlesztési, beruházási, környezetvédelmi, megújuló energiaforrások kihasználását célzó projektek állnak a cég tanácsadó tevékenységének fókuszában.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem a szegedi József Attila Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola összevonásával alakult meg 2000. január 1-jén. Az egyetem szenátusának 2007. júliusi döntése alapján jogelődje az 1581. május 12-én Báthory István által alapított kolozsvári jezsuita kollégium.

Szegedi Vízmű Zrt.

Seged Megyei Jogú Város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság.

SZETÁV - Szegedi Távfűtő Kft.

Szeged város területén 1972 óta létezik távhőszolgáltatás. Fejlődését a tömeges lakásépítési program határozta meg, a legdinamikusabban 1972-1989 között növekedett a távfűtött lakások száma.

Amíg 1972-ben 3.352 otthon volt bekapcsolva a távfűtésbe, addig 1989-ben ez szám meghaladta a 27 ezret, 1993-ig minimális növekedés történt, mely 27.359 lakás bekapcsolását eredményezte.

Lakóterületek, övezetek építésével párhuzamosan épültek ki a távhőszolgáltató berendezések is: fűtőművek, hőközpontok jöttek létre és távvezetékek épültek ki a hőenergia szállítására.

A távhőszolgáltatást 1972-től 1991-ig a Szegedi Városgazdálkodási Vállalat (VGV) mint közüzemi vállalat látta el Szeged város területén. A szegedi tömeges lakásépítés valamint a megnövekedett fogyasztói kör indokolta, hogy a Városgazdálkodási Vállalat Távhőszolgáltatói Főosztálya 1991-től önálló vállalatként működjön tovább. Az önálló társaság 1999 novemberéig látta el a távhőszolgáltatási tevékenységet SZETÁV Kft. néven.

1999 novemberétől városunk távhőszolgáltatását az 51%-ban Önkormányzati, 49%-ban magántulajdonban lévő Szegedi Hőszolgáltató Kft. látta el.

Társaságunk jogelődje az IKV Zrt. 2015. április 16-án átvette a távhőszolgáltatás ellátását.

2016. július 01.-én az IKV Zrt-ből kiválva társaságunk Szegedi Távfűtő Kft. néven látja el a távhőszolgáltatást Szeged város területén.

Társaságunk jelenleg 23 db fűtőművet üzemeltet fűtési- és használati melegvíz szolgáltatás céljából.

Társaságunk feladata a mindenkori időjárási körülményeknek megfelelő hőenergia termelése és eljuttatása fogyasztóinkhoz. Hasonlóan fontos feladatunk a folyamatos és zavartalan használati melegvízellátás biztosítása. Társaságunk törekszik a szolgáltatás megbízható és jó színvonalú működésére.

Lépjen be a Geotermikus Klaszterbe

Csatlakozzon Ön is a Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter partnerhálózatához és vagyen rész termálenergetikai projektjeinkben szakértőként, kivitelezőkét, vagy kutatóként.

Érdekel

Ha nem óvjuk meg vízbázisainkat, a termálenergetikai lehetőségeinket is tönkretesszük.

Dr. Kóbor Balázs
InnoGeo Kft.