D. A. T. E. K. Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter Program Nyitó rendezvény és sajtótájékoztató

D. A. T. E. K. - Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter Program ismertetése érdekében nyitó rendezvény és sajtótájékoztató

A DAOP-1.2.1-2008-0032 számú D. A. T. E. K. - Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter Program ismertetése érdekében nyitó rendezvény és sajtótájékoztató lesz 2009 augusztus 10.-én az SZTE - Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék – Graselly teremében, 12 órakor.

Cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Részletes program

08.00 - Regisztráció
08.30 - A klaszterekről általában – Dr. Medgyes Tamás
09.30 - A DATEK projekt – Dr. Kóbor Balázs
Szünet
11.00 - Kapcsolódási lehetőségek a DATEK projekthez – Pacskó Noémi
11.30 - Kérdések, válaszok – Jánosi Tibor
12.00 - Sajtótájékoztató


Sajtóanyag

Célok: A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter tevékenységi területe a geotermikus energia-felhasználáshoz kapcsolódó, azt megalapozó beruházás-támogató, projektfejlesztő, innovációs K+F tevékenység. A klaszter e feladatok gerincét a geotermikus energiatermelő rendszerek kialakítását illetve az így előállított energia komplex felhasználását célzó beruházások műszaki és gazdasági tervezésében mint szolgáltatáscsomagban határozza meg. A klasztertevékenységek közvetlen outputjai előzetes hidrogeológiai helyzetértékeléssel és hőmennyiség kalkulációval, illetve részletes hévízföldtani szakvéleménnyel, hőpiac-feltáró vizsgálattal, környezeti és gazdaságossági fenntarthatósági elemzéssel és finanszírozási ajánlattal rendelkező geotermikus energiatermelő-rendszer projektek lesznek, melyek összértéke ~ 8 MRD Ft lesz. A klaszter tagjai a régiós geotermikus tevékenységek koordinációját ellátó InnoGeo Kft, a geotermikus rendszertervezésben piacvezető Hőkomfort Kft és K-P Kontúr Kft, a gazdasági tervezésben és projektfejlesztésben illetve megyei és régiós alternatív energetikai stratégiaalkotásban dolgozó Innov Hungaricum Kft, Project Assistance Bt és GeoCentric Bt, a termálturisztikai beruházások projektvezetésére alakult MóraInvest Kft, illetve a Magyar Termálenergia Társaság, a Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem TTIK Ásványtani, geokémiai és kőzettani tanszéke.

Indokok: A régióban a természeti és gazdasági adottságok a geotermikus hasznosítás minden szegmenséhez Európában is egyedülálló kedvező háttért biztosítanak: szinte korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre fűtésre hasznosítható alacsony hőmérsékletű (<130°C) készletek, de jelen vannak olyan nagy hőmérsékletű (130-250°C) hasznosítható készletek is, amelyek lehetővé teszik akár az áramtermelésre szolgáló erőművi hasznosítást is. Tovább erősítik az egyedülálló természeti-energetikai feltételek pozitív hatását, hogy a célterület geológiai-geofizikai értelemben igen alaposan megkutatott, és hogy számtalan aktív hasznosításon kívüli, nem termelő kúttal is rendelkezik, amelyek által szolgáltatott adatok, illetve esetenként e kutak termelésbe vonása jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. Ennek ellenére a fokozott kitermelés és a környezetvédelmi szempontok szembenállása mentén érezhető érdekellentétek halmozódtak fel, amelyeket optimálisan kell szintetizálni ahhoz, hogy a régió termálvízkincse hosszútávon is fenntarthatóan szolgáltasson energiát és vizet. A Dél-alföldi régió geotermikus vagyonának kiaknázása jelenleg nagyságrendekkel marad el a lehetséges szinttől, miközben a helyben elérhető, olcsó és biztonságos energia kiaknázása evidencia. A Dél-alföldi Termálenergetikai Klasztert megalapító cégek és szervezetek szakemberei 2007 tavaszán a geotermia hasznosításának régiós lehetőségeire és a helyi szükségletekre vonatkozó előzetes igényfelmérést végeztek. Az ennek eredményképpen készült Termálenergia-fejlesztési projektrendszer a Dél-alföldi régióban c. munkaanyag (www.geotermika.hu) a geotermikus hasznosítás tekintetében három fő fejlesztési területet jelöl meg. Ezek a Geotermikus és termál közmű-projektek, a Geotermikus agrártermelői kapacitásbővítést célzó projektek és a Régiós geotermikus ipar- és technológia-fejlesztési projektek. A Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter projekt tevékenységeit az e területeken a következő 5 évre tervezett fejlesztések aktív támogatása érdekében, a piaci igények alapján határoztuk meg az alábbiak szerint.

Tevékenységek

  • Projektmenedzsment
  • I. Klaszter- és projektmenedzsment, szakmai klaszter-tevékenységek
  • II. Igényfelmérés és aktualizálás
  • III. Stratégiaalkotás
  • IV-V Projekt-előkészítés, -generálás, -fejlesztés és -kidolgozás
  • Pénzügyi mutatók
  • Teljes projektösszeg: 39.592.000 Ft
  • Igényelt támogatás: 31.673.600 Ft
  • Önerő: 7.918.400 Ft

Lebonyolítás

  • A projekt 2009.07.01t-től 2011.06.30-ig tart.

Elérhetőségek

Lépjen be a Geotermikus Klaszterbe

Csatlakozzon Ön is a Dél-alföldi Termálenergetikai Klaszter partnerhálózatához és vagyen rész termálenergetikai projektjeinkben szakértőként, kivitelezőkét, vagy kutatóként.

Érdekel

Ha nem óvjuk meg vízbázisainkat, a termálenergetikai lehetőségeinket is tönkretesszük.

Dr. Kóbor Balázs
InnoGeo Kft.